Kleinschalige en vraaggestuurde zorg voor kinderen en (jong)volwassenen.

Stichting KIO

Stichting KIO biedt kleinschalige en vraag-gestuurde zorg voor kinderen en (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, een Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.) of een combinatie hiervan.

Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen met;
  • een verstandelijke beperking
  • een lichamelijke- of meervoudige beperkingen
  • ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
  • een zorgvraag!

Het zorgaanbod bestaat uit:

  • Begeleiding groep en individueel
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Behandeling groep en individueel
  • Tijdelijk- en volledig verblijf
  • Thuisbegeleiding

Vacatures

Wil je graag werken bij stichting KIO?

Laatste nieuws

De laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en activiteiten.

Altijd dichtbij

Onze locaties bestaan uit: dagcentra, werk- en woonlocaties: