Tarievenlijst

Tarievenlijst P.G.B. 2024

Zorgproduct tijdseenheid bedrag
Begeleiding individueel Uur €51,00
Persoonlijke verzorging Uur €49,00
Verpleging Uur €64,25
Huishoudelijke zorg Uur €33,00
Begeleiding groep Dagdeel €70,00
Vervoer 1 Dag €11,00
Vervoer 2 Dag €22,00
Vervoer 3 Dag €33,00
Vervoer 4 Dag €66,00
Logeeropvang 1 16:00 - 9:00 €210,00
Logeeropvang 2 16:00 - 16:00 €342,00