Raad van toezicht

De Raad van Toezicht kent vijf leden en een trainee:

Voorzitter (en commissielid)
Vice-voorzitter (en commissielid)
Lid (en commissielid)
Lid (en commissielid)
Lid (en commissielid)

Trainee

 

De Raad van Toezicht als geheel dekt door diversiteit in deskundigheid en achtergronden in ieder geval de volgende invalshoeken zoals financieel-economisch, organisatieontwikkeling/HRM, kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige zaken.

De Raad van Toezicht van KIO kent voor de leden de volgende onderscheidende profielen

– huisvesting/vastgoed (Dick Koomen)
• kennis van de woningmarkt in het werkgebied
• toegang tot een netwerk in de regionale woningmarkt

 

– juridische zaken/personeel/organisatieontwikkeling (Margot Goeyers)
• kennis van toepassing van CAO en het vigerend arbeidsrecht
• kennis van de arbeidsmarkt in het werkgebied
• kennis en ervaring met organisaties in ontwikkeling
• toegang tot een netwerk in de regionale arbeidsmarkt

 

– financiën en ICT (Peter van der Borgt)
• kennis van AO/IC processen
• voldoende ervaring om financiële rapportages te beoordelen

 

– contractering/verkoop Wmo, Zvw, Wlz (Auke Klaver)
• kennis van wet- en regelgeving ex Wmo, Zvw en Wlz
• kennis van zorginkoop- en zorgverkoopprocessen

 

– zorg/kwaliteit (Annemiek Deij)
• ervaring met de doelgroep die de stichting van zorg voorziet
• toegang tot netwerken van cliënten en cliëntenorganisaties in de regio
• bekend met kwaliteitskader dat in de branche toepasselijk is
• kennis van het kwaliteitstoezicht (IGJ- en Wmo- toezicht)

 

Leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak zonder enig deelbelang te laten prevaleren ook als zij op voordracht zijn benoemd.
Leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke en/of persoonlijke belangen bij de organisatie en verbonden ondernemingen noch bij leveranciers van diensten en producten.
Leden van de Raad van Toezicht participeren actief in maatschappelijke activiteiten en ontwikkelingen teneinde trends te kunnen volgen en te beoordelen.

Zie onderstaande documenten voor meer informatie rondom de raad van toezicht.