Over stichting KIO

KIO staat voor ‘Kind In Ontwikkeling’. De stichting is in 2001 opgericht door ouders van een gehandicapt kind. In Augustus 2003 zijn we gestart met het bieden van zorg aan 2 kinderen. Inmiddels hebben we zo’n 170 cliënten en werken er ruim 100 medewerkers bij KIO. We zijn er ook niet meer alleen voor kinderen; onze jongste cliënt is 2 jaar en onze oudste is 60+.

Kleinschalige en vraaggestuurde zorg

Wij staan voor intensieve zorg in kleine groepen. Dit betekent dat een groepje kinderen bij de dagopvang uit maximaal 4 of 5 kinderen bestaat. Wij denken dat een kleine groepsgrootte een voorwaarde is om kinderen met een beperking tot ontwikkeling te laten komen. Ons doel is dat de kinderen zich veilig en begrepen voelen.

 

Het betekent ook dat wij woonlocaties hebben die bestaan uit kleine groepen.

 

Wij werken op basis van de Jeugdwet en uitsluitend vraaggestuurd! Zo zijn onze dagcentra in Heinkenszand, Ovezande en Lewedorp ontstaan, maar ook onze logeer en woon locaties.

Zorgaanbod

Ons zorgaanbod beweegt mee en bestaat momenteel uit:

 • Dagopvang
 • Dagbehandeling
 • Naschoolse opvang
 • Logeren
 • Vakantieopvang
 • Zaterdag opvang
 • Ambulante begeleiding
 • Behandeling
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Wonen

Wij bieden zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor bijna alle Zeeuwse gemeenten op basis van Zorg in Natura en PGB.