Visie

Kind in ontwikkeling

De afkorting KIO staat voor “Kind in ontwikkeling”. Stichting KIO is in 2001 opgericht door ouder van een gehandicapt kind die geen geschikte opvang konden vinden. Na een aanloopfase werd er in augustus 2003 gestart met het bieden van zorg aan een klein groepje kinderen.

 

Inmiddels krijgen er ongeveer 170 cliënten zorg en zijn er ruim 100 medewerkers in dienst bij Stichting KIO. Stichting KIO is er al lang niet meer alleen voor kinderen; De jongste cliënt is 2 jaar en de oudste is ruim de 60 jaar gepasseerd.

 

Stichting KIO staat voor intensieve zorg in kleine groepen. Dit houdt in dat een groep op de dagopvang maximaal uit 4 of 5 cliënten bestaat en de woon- en logeerlocaties kleine groepen hebben. Volgens de visie van Stichting KIO is een kleine groepsgrootte een voorwaarde om cliënten met een beperking zich veilig te laten voelen en zo tot ontwikkeling te laten komen.

 

Stichting KIO werkt vraaggestuurd. Dit houdt in dat er voor iedere vraag om zorg een antwoord wordt gezocht.